Hyundai Starex Chở Tiền

STAREX CHỞ TIỀN

  • Xe chở tiền được cải tạo bởi đối tác trực tiếp của Hyundai tại Hàn Quốc
  • Áp dụng những công nghệ hàng đầu
  • Trang bị an ninh hiện đại